پايان نامه كارشناسي ارشد

Home | Archives | Contact | Linkdump | Neishabour | Architecture | My work | My thesis |

 

 


 

 

عنوان تحقیق :  پايان نامه كارشناسي ارشد معماري آبان ماه سال 1384
 مجتمع فرهنگی و هنری و اموزشی معلولین با نگاه دوم .  متناسب سازی شهری برای معلولین با تکیه بر مطالعات میدانی در شهر تهران

بند الف : استفاده از اين مطالب با ذکر منبع بلا مانع می باشد! و قانون کپی رايت هم که طبق معمول هميشه پابرجا خواهد بود.
بند ب : عكس ها و نقشه هاي گرافيكي ميتوانيد به صورت فايل هاي انيميشن دار و فايلهاي ( PDF) دريافت نماييد . در قسمت لينك ها  
 

چكيده ....

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني در حدود 10 درصد از جمعيت جهان دچار نوعي معلوليت ميباشند . كه رقمي قابل توجه است . در سالهاي اخير در اكثر كشورهاي دنيا طراحان فضاي شهري و ساختمان هاي عمومي و آموزشي، حسب مورد به لحاظ نياز مبرم جامعه اقدام به طراحي فضاهايي نموده اند كه عملا استفاده از آن ها براي معلولين راحت تر  و موجب گرديده تا فعاليت روزمره  اين قشر از جامعه در محيط هاي شهري و ساختمان هاي عمومي امكان پذير گردد .

اما در اين بين بعد از انقلاب اسلامي نظام شهرسازي و معماري دستخوش تغييراتي شده است كه مي توان از بين آن ها رشد چشمگير شهرها و مناطق جنگ زده و ساير نقاط بخصوص تهران عنوان نمود . كه اين رشد باعث كم شدن توجه به امور شهري و تجهيزات شهري و روان سازي ساختمان هاي عمومي به شمار مي آيد . در حقيقت در اين پروژه سعي در نگاه دوباره به اين سمت و سو داشته و اين مسير را براي اين اهداف پيموده است :

در ابتدا به بررسي قوانين و استاندردهاي معلولين پرداخته و شناخت معلوليت و چيز هايي كه نياز دارند را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد .

در بخش مطالعات ميداني  موضوعات زير بررسي شده است : و شامل  مطالعات ميداني ؛ مطالعات تطبيقي و بررسي تمامي مدارس استثنايي شهر تهران (نمونه آماري ) و توجه به عناصر آنها . بررسي عناصر شهري و تجزيه و تحليل و ارائه راهكار به صورت عملي . بررسي ساختمان هاي عمومي در شهر و نگرش چالشها و پتانسيلها  و ارائه راهكار هاي تحقيقي .

در بخش  مطالعات تطبيقي

بررسي بهترين مدارس جهان  كه شامل 300نمونه از برندگان مدارس در سالهاي 2000 -2005 نشان داده شده است كه هدف اين كار بيان استاندارد هاي ان ها به صورت عملي و تطبيق آن با نمونه هاي كشور ايران ميباشد . 

با توجه به اينكه آخرين مرحله پايان نامه؛  طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين ميباشد و موقعيت سايت در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك در نزديكي چهاراه ميرداماد واقع شده است .

 لذا براي استفاده هر چه بيشتر از اين مطالعات و تطبيق آن ها در " عمل " قبل از طراحي اقدام  به بسترسازي در كل مجموعه نموده ( طراحي ميرداماد و ونك به عنوان گره هاي شهري ) و بعد به طراحي مجتمع به عنوان يك موضوع جديد  پرداخته ام . در حقيقت؛ ديدگاه معماران و شهرسازان قبل از پرداختن به يك موضوع جديد به محيط خود و اطراف سايت توجه كنيم . و بستر سازي مناسبي را داشته باشم . كه در اين رساله بخشي از اهداف طراحي بوده است . طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين نتيجه اين تز ميباشد

ضرورت تحقيق

شهر در حقيقت انعكاس كالبدي عوامل اقتصادي و اجتماعي . سياسي . فرهنگي . مذهبي . در فضا ميباشد . شهر پديده اي است كه در مكان و فضا و در طي زمان رشد و نمو ميكند . و متناسب با روح و شرايط زمان و تغيير نياز ها خود را وفق ميدهد . گاهي نياز هاي بوجود آمده باعث ميشود كه شگل كنكوني شهرها تغيير كند . آنجاييكه شهر براي تمامي افراد طراحي شده . و به نوعي تمامي افراد بايد از ان استفاده كنند . و از حق طبيعي خود بهره گيرند چنانچه ميدنيم حقوق بشر حقوقي است كه انسان صرف نظر از رنگ نژاد و جنس و كيش و قوميت و عقيده و هر موقعيت ديگر ؛ از همه مهمتر انسان است . بدون هيچ گونه تبعيضي و به صورت برابر ميشود به آن نگريست . در واقع بشر به محض تولد و حتي دوران جنيني صاحب اين حقوق ميشود . و كسي آن ها را به او اعطا نميكند و قانونگذار صرفا به آن ها جنبه عيني داده و ضمانت اجرا مي بخشد . اما ناگفته پيداست وضعيت هميشه بدين شكل نيست و گروههايي از افراد همواره به خاطر شرايط و موقعيتي كه دارند از دستيابي كامل حقوقشان محروم مانده اند . مانند . كودكان . زنان . اقليت ها . معلولان . از اين نوع هستند . حال اگر كمي دقت كنيد در سطوح مختلف بين المللي كه قوانيني در زمينه حقوق معلولين و قوانين شهرسازي و معماري را تدوين نموده است . بايد اين ها در زندگي واقعي معلولين نمود عيني داشته باشند و ان ها اثر اين قوانين را در برنامه هاي اجرايي و طراحي هاي معماري و به عبارتي روان بودن طرح ها از نظر دسترسي و غيره مشاهده كنند .

در حقيقت زندگي واقعي معلولين در شهر را به بحث و گفتگو مينشيند . و ازحيطه ديگري كه بخواهم موضوع را مورد تجزيه و تحليل قرار بدهم كمبود فضاهاي فرنگي آموزشي ورزشي براي معلولين است  كه با توجه به موفقيت هاي بالاي آنان در زمينه هاي هنري و بخصوص پارا المپيك معلولين است . لذا با چندين تحقيق متوجه عدم پرداختن به جنبه دوم يعني واقعيت هايي كه يك معلول در مسايل شهري و معماري دارد بررسي كرده ام . و بدين لحاظ موضوعي برايم مطرح شده است : طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين با نگاه دوم

نگاه دوم را ميتوان از وجوه مختلف طرح به صور زير بيان كرد :
نگاه و تغييرات از سوي قوانين تئوري . و كمي نگاه واقع بيناينه تر به آنچه كه در شهرهايمان ميگذرد .

نگاه ترحم آميزي كه مردم نسبت به معلولين در عدم ناتواني دارند . و عملا بيشتر از آنكه توانايي آن ها ديده شود . معلوليت خاص ان ها ديده ميشود .

تغييرات عمده اي كه ميشود با هزينه بسيار كم در وضع موجود ايجاد نمود تا بهينه سازي براي معلولين ايجاد شود . در حقيقت ما به سمت و سوي حركتي به نام مناسب سازي حركت ميكنيم . كه اين مناسب سازي در ابتدا با گزينه هاي اول بهينه سازي شروع ميشود و بعد به نقاط مهم تري دست پيدا ميكند .

طرح مساله ...

همان طور كه گفته شد موضوع پايان نامه ؛  طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين با نگاه دوم در بخش تهران شمال  ( خيابان وليعصربالاتر از ميدان ونك .) است . حال چند سوال پيش مي آيد كه :
متناسب سازي محيط هاي شهري در واقعيت امر با وضع موجود و مشكلات و چالشها و پتانسيلها چه خواهد بود . ؟

متناسب سازي اماكن موجود با توجه به وضع موجود و تغييرات روي آن چطور ميتواند باشد ؟
معلولين در اين جامعه و وضعيت كنوني . به چه ساختمان هاي جديدي نياز دارند . و ايا طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين . براي نياز آموزشي و ورزشي ان ها لازم است ؟
 . 

كليد واژه ها
معلولين . ساخت فضاهاي شهري براي معلولين . پياده رو . مناسب سازي . طراحي براي همه . بهينه سازي . مجموعه علمي فرهنگي . مجموعه هنري . ورزش معلولين . اتصال عناصر شهري . ساختار منظم طراحي شهري ويلچرداران . معلولين روشندل . انجمن هاي معلولين . متناسب سازي امكان موجود . بهينه سازي ساختمان . روشندلان . انجمن هاي معلولين . طراحي ونك . طراحي و مناسب سازي چهاراه ميرداماد . تهران . مناسب سازي ساختمان هاي عمومي . محيط هاي شهري . مشكلات معلولين . مشكلات حركتي . موانع شهرسازي . موانع حركتي در معماري . طراحي مجتمع فرهنگي .

هدف و ضرورت ها :

انسان به مرور زمان و در مقاطع مختلف سني و موقعيت هاي اجتماعي گوناگون مانند كودكي ؛ دوران تحصيل ؛ كار و پيري به ارزشها ؛ مشكلات و همنوعان خود و همدردي با آنها را فراموش كرده و يا نسبت به آن ها بياعتنا ميشود كه اين خود باعث بروز ناهنجاريها و عارضه هايي در زمينه اجتماعي و روابط انسانها با يكديگر ميشود .

اكنون در كشورهاي اروپايي اهميت ويژه اي به معلولين داده ميشود . و ميتوان اذعان داشت با اينكه تفكر و راه حل در رفع مشكلات معلولين با تاخير شروع شد؛ اما در حال حاضر ان دسته از كشورهايي كه داراي تجربه هاي مفيدي در حل معضلات و موانع و مشكلات معلولين هستند ،توانسته اند به راحلهاي مفيدي در اين زمينه دست يابند .

آنچه در ايران مهم است توجه به اين پيشرفت ها است . با توجه به گوناگوني جوامع بشري و نحوه زندگي آنان بايد اذعان داشت كه افزايش مسائل و مشكلات بوجود آمده در زمينه هاي اجتماعي و معضلاتي كه انسان هاي معلول با آنها سرو كار دارند نسبت مستقيم با پيشرفت هاي تكنيكي و صنعتي كشورها دارد  . و با توجه به اينكه قوانين بين المللي حقوق معلولين در تمامي دنيا به شكل يكسان وضع شده است .. آنچه براي كشور ما ضرورت دارد .. توجه به اين قوانين به صورت عملي تر و  واقع بينانه تر مي باشد . و تغييرات و سامان دادن به مسائل شهري و معماري معلولين ضروري است

هدف طرح :

هدف مناسب سازي محيط هاي شهري با واقعيت هاي موجود و بهبود و روان سازي مسايل حركتي 
بهينه سازي اماكن موجود در ساختمان هاي عمومي . يعني بانك ها . اداره ها . پاركها
طراحي مجتمع علمي فرهنگي هنري معلولين براي جوابگويي به نياز ان ها از نظر كمبود فضاهاي تفريحي و ورزشي

كتب و منابع كتابخوانه اي
 

- آیین نامه برابری  فرصت ها برای معلولین ...... سازمان ملل متحد . ترجمه مهدی بابایی ...... سازمان مشاور فنی شهر تهران

- ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار های دارای معلول کشور ... سرشماری 1375.... مر کز آمار ایران . انتشارات نوادر

- حقوق کودک معلول در قوانین داخلی و بین المللی . دکتر محمد رضا بیگدلی . سازمان اموزش و پرورش استثنایی

- روانشاسی معلولين . منصور یوسف زاده دوانی . انتشارات سردر .

- آیا براستی شما معلولید . .... فاطمه میرفتاح .. مرکز نشر دانشگاهی

- دقت در طراحی . راهنمای مناسب سازی بنا ها و فضای شهری برای معلولین و کم توان جسمی . و ساز مان ملل متحد .... ترجمه مهدی بابایی ........ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران .

- ساختما نهای عمومی و معلولین . مشاور طرح ...... دکتر حبیبی ... پژوهش از مهندس گیسو قائم . مرکز تحقیقات ساختما مسکن .

- طراحی گذر گاههای مناسب برای معلولین جسمی . بی ام جانسون .... مترجم . فروز روشن بین . مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . 1366

- معماری برای معلولان . رابرت جیمز سورنسن . ترجمه فرح حبیب . مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه تهارن .

- مسکن و معلولین . مشاورین طرح .... دکتر حبیبی و دکتر میر فتاح ...... رکز تحقیقات ساختمان مسکن . پژوهش مهندس گیسو قائم

- پرورش کودک کم توان ذهنی . . ترجمه دکتر افسانه وارسته فر

- توان مند سازی مهارت های حرکتی دانش اموزان عقب مانده ذهنی .... پرویز شریفی

- اثرات معلولیت ذهنی بر خانواده . تقی ناصر شریفی . عباس داور منش .

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی . ........ دکتر غلامرضا عسگری فر

- کودکان عقب مانده ذهنی ......... دکتر افروز

- روانشانسی آموزش و پرورش استثنایی ....... دکتر افروز

- پیشگیر ی از عقب ماندگی ذهنی و شیوه های توانبخشی . ... دکتر حبیب آقا بخشی

- توانبخشی و بهداشت معلولین ................ مهندس پریوش حلم سرشت ........ اسماعیل دل پیشه .

- مبانی روان شناختی آموزش ...............پرویز ریفی

- معماری برای معلولان ........... ترجمه فرح حبیب ........ راما فیاض

- مبانی توانبخشی ........ افسون نودهی

- حرکت و توان مندی . زندگی ......... سازمان بهزیستی

- طراحی فضای بازی کودکان . .......... ترجمه ژاله طالبی

- طراحی و ساخت فضاهای شهری ............ شهرداری تهران

- سازمان برنامه و بودجه . دفتر تحقیقات و فن آوری . طراحی مسکن برای اشخاص معلول

- جلوه های ویژه در معماری امروز در تجربه های جهان طرح مرکز توانبخشی . معلولین جسمی . کار از فرح حبیب .

- مجله علمی معماری و شهر سازی . شماره . 10- 11 . آذر – اسفند سال 1363 – صفحه 55-52

- معلولین ایران . وزارت کار و امور اجتماعی . معاونت طرح و برنامه . دفتر مطالعات کار و اشتغال اشخاص ناتوان . اصول . راهنمایی به راهنمایی . کار گمار گزینشی .

- قائم . گیسو .. اگر در ها قابل عبور نباشند

- قائم . گیسو . مجله جانباز  . شماره هفتم . کفپوشهای مناسب برای معلولان کدامند

- قائم . گیسو .  مجله جانباز شماره دهم . جلوگیری از لغزندگی در سطح معابر

- انوشیروان کرداییان . حسن . بررسی و شناخت عناصر و فضاهای مسکن روی معلولین صندلی دار و چرخ دار

- ارنانی . انتو نیو . موانع معماری . ترجمه : مجید عدالت . نشریه داخلی وزارت مسکن و شهر سازی

ليست پايان نامه هاي مرتبط با موضوع

 مجتمع آموزشی حرفه ای فرهنگی معلولین .. سید محمود حسینی . احمد حاجی یوسف .. تهران . استاد راهنما : سپهری مقدم .

 مجتمع اموزشی و فرهنگی و توابخشی معلولین .. علی اصغر کاویانی . عباس کیان مهر . تهران . دانشگاه علم و صنعت . استاد راهنما : سپهری مقدم .

-مجتمع اموزشی کودکان استثنایی مشهد . مسعود ظفری . مهرداد قوام زاده .. استاد راهنما : سپهری مقدم .

  مجتمع توانبخشی جانبازان . امیر رستمی و محمد کاظم محمدی .. استاد راهنما : هاشم هاشم نژاد .

 مجتمع خدمات حمایتی کودکان بی سرپرست ... پوپک اویسی تهران . دانشگاه علم و صنعت ایران . استاد راهنما : هاشم هاشم نژاد

  مجتمع فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین .. محمد عموزاده نوری . مهرداد غروی زاده . استاد راهنما : هاشم هاشم نژاد

 مجموعه فرهنگی و اموزشی و ورزشی کودکان و نوجوانان افسریه .. زهره تابش .. نعیمه داستانیان ... استاد راهنما : رافائل جهانس و حسن نیر احمدی .

مجموعه فرهنگی و ورزشی جانبازان و معلولین انقلاب اسلامی ... خسرو ورپشتی .. تهران داشنگاه علم و صنعت ایران .. استاد راهنما : عبد الحمید نقره کار ..

 مجموعه ورزشی وفرهنگی معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی .. دانشجو : محمد حسین محتشمی .. تهران . علم و صنعت .. استاد راهنما : احسان الهه روسلی

  مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین انقلاب اسلامی .. تهران داشنگاه علم وصنعت ایران .. استاد راهنما : احسان الهه رسولی

  مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین .. انقلاب اسلامی ایران ... دانشجو : مهرداد حسین خانلی خانقاه .. تهران . داشنگاه علم و صنعت ایران .. .... الستاد راهنما : سید حمید نوحی

مرکزاموزشی و فرهنگستان کودک و نوجوان ... دانشجو : رویا ساعتیان ... استاد راهنما : احسان رسولی .. استاد مشاور : خان محمدی

 مرکز اموزشی و توانبخشی و نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی ....... داشنجو: قدرت اله پروانه پور ..... تهران داشنگاه علم و صنعت ایران .. استاد راهنما : مصطفی نور الدین ..

 مرکز تربیت معلم و اموزش کودکان عقب مانده ذهنی .. دانشجو : امیر ریوندی .... استاد راهنما : جلیل اولیا

 مرکز توانبخشی معلولین جسمانی و ذهنی .... دانشجو : منیژه حجتی .. تهران ......راهنما : هاشم هاشم نژاد

  مرکز سرگرمی های جوانان و نوجوانان لویزان .. دانشجو : کاترین اسپریدو نف .......... استاد راهنما : مصطفی نورالدین ..

 مرکز نگهداری تربیتی . آموزشی و توانبخشی کودکان عقب مانده ذهنی ...... دانشجو : عنایت اله شفیع زاده .. استاد راهنما : هاشم هاشم نژاد . رافائل جهانس

 باغ فرهنگی .... لیلا خستوان .... استاد راهنما .. کریم مردمی

پارک علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان ....... دانشجو : مریم پاک بین ....... دانشگاه علم و صنعت .. راهنما : بیژن فتاحی ......... و استاد مشاور : سید حسن مفیدی شمیرانی .

 شهر کودکان .... شیوا دلیلی ... استاد راهنما : هاشم هاشم نژآد . 

     مرکز توانبخشی معلولین جسمی و شیراز  .... کامبیز دیوان بیگی    ... ساعد سمیعی .... /4/68

           طراحی مرکز کار آموزی برای معلولین ........ شهریار ؟  ( فکر میکنم قمینی ) ... استاد راهنما :    سمیعی و جذبی .. 2/67

مدارس کودکان استثنایی ...... حجت جوادی ....... لطیف ابولقاسمی : استاد راهنما ....... 4/70

مرکز هنری و تفریحی شمال شرق تهران ... محمد رضا مروت ...... استاد راهنما : تهرانی ...7/70

مرکز توانبخشی باختران  ....... محمد رضا کاظمی بازار دهی .. استاد : محمئد جواد ثقفی .... 11/70

مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست در تلفیق با یک مرکز ناحیه ای شهری  .... نازلی طاهریان ... استاد راهنما : دکتر حجت ... 4/76

برنامه ریزی کالبدی برای معلولین با تاکید بر روش معلولین . مجتمع المپیک معلولین ..... هومن شریف محسنی .. و رضا کیا منش ... استاد راهنما : اصغر ساعد سمیعی . علی اکبر صارمی . محمود گلابچی ...12/77

مجتمع توان بخشی و اموزشی معلولین ذهنی مدائن ... مجتبی شکری ..... استاد راهنما : اقای ثقفی .. اصغر ساعد سمیعی ... 2/78

مجتمع اقامتی تفریحی و فرهنگی نور ........ محمد مهدی خادمی و رضا رنجبر زاده . استاد راهنما : دکتر متدین .. 2/79

مرکز توانبخشی  معلولان و جانبازان .......... جلال جلیل وند ....... استاد راهنما : دکتر علی اصغر ادیبی .......... 2/79

مبانی نظری و عملی احساس و ادراک نابینا در معماری در قالب اردوگاه آموزشی نابینایان ........شیرزاد نداف فرد ....... استاد راهنما : دکتر علیرضا عینی فر .... 12/79

مجموعه فرهنگی و ورزشی تفریحی نابینایان .............. عبد الرسول نصیری ....استاد راهنما :  محمد جواد ثقفی ... 8/80

خانه فرهنگ کودکان معلول ......... فاطمه عباس ....... استاد راهنما: دکتر محمودی ......... 4/81

باغ کودک ....... احسان احمدی .......  استاد راهنما : دکتر عیسی حجت .......... 7/81

     مجتمع سالمندان . 1374- علی افخمی

    مجتمع فرهنگی ورزشی معلولین .. خانم پریسا حریر چی

     مجموعه آموزشی نابینایان . دو جلد .... جمیل عزیزی قاسم آبادی

    مرکز آفرینش های هنری کودکان ( ن . د ) 1378  . سولماز حسینوین

    مجتمع آموزشی کودکان استثنایی تیپ a   . 1377  سید عبد الرضا رضوی

    مرکز فرهنگی ورزشی توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی ن د .  1378  مریم قیمتی

    طراحی مرکز آفرینش های هنری کودکان . ن د   1382  پریسا سید حسینی

در مراحل بيشتري راجع به اصول كار بيشتر توضيح خواهم داد ....

 منابع اينترنتي راجع به موضوع :

 

www.ketabeaval.com

www.nosazimadares.com

www.mkamali.com

http://www.independentliving.org/cib/cibbudapest10.html
http://www.jrf.org.uk/knowledge/findings/socialcare/031.asp
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/intl/z15/z15008cs/z1500805.htm
http://architecture.about.com/cs/buildyourhouse/a/universaldesign.htm

http://architecture.about.com/od/publishers1/tp/schooldesign.htm

http://www.education.org/artinstitutes/programs_design.html#Graphic

http://www.ed.gov/nclb/.
http://www.learningfirst.org/.

http://www.ccsso.org/federal_programs/NCLB/.

http://www2.edtrust.org/edtrust/ESEA/.

http://www.schoolresults.org/.

www.hhh.umn.edu/centers/school-change/

http://www.edexcellence.net/.

http://www.edreform.com/.

http://www.ed.gov/programs/choice/

http://www.ecs.org/.

www.cabe.org.uk

www.dfes.gov.uk

www.teachernet.gov.uk/

www.m4i.org.uk

www.lgtf.org.uk

www.partnershipsuk.org.uk

www.ogc.gov.uk

E enquiries@nao.gsi.gov.uk

www.4ps.co.uk

www.rethinkingconstruction.org

http://www.scottish.parliament.uk/webapp/search_wa

E info@inst.riba.org

www.riba.net
www.architecture.com

E mail@school-works.org

www.school-works.org

http://www.scottish.parliament.uk/webapp/search_wa

www.oecd.org

wwww.4ps.gov.uk

www.4ps.gov.uk

e-mail: info@designcouncil.org.uk

www.rias.org.uk

http://www.scotland.gov.uk/library5/education/gpas-00.asp

http://www.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/20020012.htm

Email: ASLBill@scotland.gsi.gov.uk

ww.ogc.gov.uk


 انيميشن
حجم اصلي
روند كار
عكس هاي پروژه


مفيد

 

  دوستان معمار وبلاگ نويس
کلوناد
استاد خوبم
فرمها و معناها
پوياهه
بهنود ديگر
هنر و معماري
Studio-M
عاقلانه
در گذر زمان و معماری
نوشته هايي درباره معماری
معماري ايراني
زروان
معماري در ژاپن
ديد هفتم
معمار مشهد
معماری اينجاست
شطرنج باز
معماری را بياموزيم
دختر مشرقی
آستاره
پاياشهر
س مثل سبز
مجله معماری پارس

 

 سايت هاي معماري
archnet
greatbuildings
details-details
nbm
isfahan.anglia
memaran
مجلات معماري
architecturaldigest.com 
archinform
archrecord.construction
architecturetoday
architectureweek
arcspace
detail
domusweb
elcroquis
arplus